Program

Vi jobber på spreng med å forme program og sesjoner. I ukene fremover vil vi legge inn innhold fortløpende etterhvert som sesjonene utformes.
Her er et knippe temaer og problemstillinger som vil bli presentert og diskutert på Mobilitet 2021:
 • Hvordan har pandemien påvirket hverdagen vår – og hva blir de langsiktige konsekvensene?
 • Covid-19 – hva har det betydd for klimautslippene?
 • Vil koronakrisen gi langsiktig nedgang i kollektivtrafikken? 
 • Omstilling i luftfarten
 • Hvilke prosjekter bør prioriteres hvis rammene til samferdselsformål reduseres?
 • Digitale muligheter for innkreving av avgifter og styring av veitrafikken
 • Mikromobilitet og ny regulering. 
 • Innovasjon og disrupsjon på mobilitetsområdet
 • Framtidens bylogistikk og varelevering 
 • Byutvikling og attraktive tettsteder
 • Hvordan forene autonome kjøretøy og nye mobilitetsformer med 0-visjonen? 
 • Status og virkninger av omorganiseringen av Statens vegvesen og overføring av ansvar til Fylkeskommunene
 • Automatisering innen områdene vei, sjø og bane
 • Delemobilitet