Program

Programmet oppdateres fortløpende.

Tirsdag 16. februar

Onsdag 17. februar

Mobilitetsutfordringer: Covid-19 og grønn omstilling

Investeringer i samferdselssektoren: Ulønnsomhet, kostnadssprekker og feilinvesteringer

Hva skjer i Europa?

Økt kvalitet og effektivisering gjennom digitalisering?

Vil Covid-19-krisen gi langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?

Hva kan gårsdagens reisevaner si om hvordan vi vil reise i fremtiden?

Nye reisemønstre etter Covid-19: Billettløsninger for fleksilisten

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

Har Covid-19-pandemien fremskyndet nye løsninger for bylogistikk og varelevering?

Bærekraftig godstransport på sjø og vei

Lange reiser: Vil menneskelige behov bringe reiseadferden tilbake i gamle spor?

Hvordan lykkes med konkurransedyktige nullutslippsløsninger i transportsektoren?

Politisk debatt

Reduksjonsplikt – et virkemiddel for å fase inn biodrivstoff i transportsektoren?