Program Tirsdag 16. februar

Kl. 09.00-10.30

Åpningssesjon: Mobilitetsutfordringer: Covid-19 og grønn omstilling

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

 • Utfordringer i NTP i lys av Covid-19 og behovet for grønn omstilling 
  Knut Arild Hareide

   

 • Reformer i samferdselssektoren under Solberg-regjeringen.
  Hvor er vi og hvor går vi videre 
  Bjørne Grimsrud, TØI

 • Presentasjon av ny mobilitetsstrategi i EU (Sustainable and Smart Mobility Strategy). Hvor går utviklingen nå og hvilken effekt vil den ha for Norge? 
  Matthew Baldwin, DG MOVE
 • Hvordan har Hvordan har Covid-19 påvirket klimautslippene? 
  Robbie Andrew, CICERO

 • Hjemmekontor og reiserestriksjoner: Hvordan har koronapandemien påvirket mobiliteten? 
  Susanne Nordbakke, TØI

 • Samtale/diskusjon

Deltakere:

Knut Arild Hareide

Bjørne Grimsrud
TØI

Matthew Baldwin
DG MOVE

Robbie Andrew
CICERO

Susanne Nordbakke
TØI

Pause 15. minutter

Kl. 10.45-11.45

Hvordan snu nedgangen i kollektivtransporten til å skape et mer bærekraftig mobilitetstilbud?

Ansvarlig arrangør: NHO Transport/Kollektivtrafikkforeningen/NAF/Ruter
Moderator: Camilla Ryste, NAF

Vil pandemien gi et permanent tilbakeslag for kollektivtrafikken 
eller vil den åpne nye muligheter til å tenke nytt om kollektivtransport og mobilitet?

 • Vil koronapandemien gi langsiktig nedgang i kollektivtransporten?
  Svein Thompson, Stakeholder AS

 • I kjølvannet av koronapandemien: Endringer i togreisendes preferanser
  Mari Betanzo, Urbanet Analyse

 • Kommentarrunde og diskusjon

Deltakere:

Svein Thompson

Mari Betanzo

Bernt Reitan Jensen

Siv Wiken

Roger Harkestad

Camilla Ryste

Kl. 11.45-12.45

Nye reisemønstre etter Covid-19: Billettløsninger for fleksilisten

Ansvarlig arrangør: Ruter/ Kollektivtrafikkforeningen/NHO/NAF
Moderator: Trond Hovland, ITS Norge og Ellen Rogde, Ruter 

Koronapandemien har endret reisevanene våre. Vi reiser ikke lenger enten med bil, kollektiv eller sykkel, men er fleksilister som kombinerer ulike transportløsninger. Hvordan legger vi til rette for fleksilisten som er multibruker av ulike transportløsninger?

Innledning

 • Endret reisemønster og behov for nye billettløsninger
  Bård Nordheim, Urbanet Analyse/Asplan Viak

 • Presis lokasjon med mobiltelefon – nøkkelen til fremtidens billettløsning, innovative forretningsmodeller og optimalisering
  Karoline Hauge, Fluxloop
 • Et fremtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport: Et pilotprosjekt; Mathias Molden, Kolumbus
   
 • Smartbillett: En ny prismodellering på tog Vy Presentasjon av pilotprosjekt ved Christian Thomassen WTW og Skyss

Deltakere:

Bård Nordheim

Karoline Hauge
Fluxloop

Mathias Molden
Kolumbus

Trond Hovland

Ellen Rogde

Pause 15. minutter

Kl. 13.00-14.00

Innovasjon og nye trender innen bylogistikk og varelevering?

Ansvarlig arrangør: TØI

 • Bylogistikk og varelevering: Hvilke løsninger er nødvendige for å løse fremtidens behov?
  Elise Caspersen, TØI

 • Innovasjon og nye løsninger innen varelevering: 

  Porterbuddy v/Lise Lillevold 
  Amedia distribusjon v/Jon Isnes Helland
  Nimber v/Jon Martin Tafjord

 • Diskusjon

Deltakere

Elise Caspersen

Lise Lillevold

Jon Isnes Helland

Jon Martin Tafjord

Pause 15. minutter

Kl. 14.00-14.45

Lange reiser: Vil menneskelige behov bringe reiseadferden tilbake i gamle spor?

Ansvarlig arrangør: Avinor og TØI
Moderator: Harald Aas, TØI

Luftfarten og reiselivet er to næringer som er særlig hardt rammet av pandemien. Vil dette medføre varige endringer eller er det kun en midlertidig krise? 

 • Prognoser for luftfarten framover
  Harald Thune-Larsen, TØI

 • Framtidsutsikter for flytrafikken sett fra næringen
  Erik G. Braathen, Flyr

Deltakere

Harald Thune-Larsen

Erik G. Braathen

Harald Aas

Kl. 15.00-16.00

Politisk debatt

Ansvarlig arrangør: OFV
Debattleder: Christian Strand

Vi samler alle partienes transportpolitiske talspersoner til diskusjon om den kommende NTP, endrede reisevaner etter Covid-19 og fremtidens transportsektor.

Deltakere

Arne Nævra

Helge Orten

Ingelin Noresjø

Sverre Myrli