Om konferansen

Rethink Mobility: Transport og reisevaner etter Covid-19

Norges viktigste mobilitetskonferanse avholdes digitalt 16.- 17. februar 2021. 

Mobilitet 2021 er årets viktigste møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål. Hvordan Covid-19 har påvirket vår mobilitet og hvilke langsiktige endringer vi kan vente oss, er hovedtema for konferansen. Det blir også foredrag og diskusjoner om grønn omstilling og en rekke andre viktige og vanskelige utfordringer.

Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

På grunn av Covid-19 pandemien blir konferansen heldigital.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med 16 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.