Foredragsholdere

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister

Tidligere KrF-leder. Miljøvernminister fra 2004-2005. Stortingsrepresentant fra 2009 og tidligere leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og 22. juli-komiteen.

Bjørne Grimsrud

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Administrerende direktør i TØI. Tidligere stedfortredende vegdirektør og direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen.  Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom.

Inger Beate Hovi

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forskningsleder på avdeling for økonomiske analyser på TØI og en veteran innen godstransport-forskningen i Norge. Tildelt Moderne transport-prisen 2020.

Bernt Reitan Jenssen

Ruter AS

Administrerende direktør i Ruter AS. Tidligere direktør i Oslo sporveier, og innehar en rekke styrelederverv. Sitter i samferdselsministerens Mobilitets-og teknologiråd som står bak Transport 21.

Matthew Baldwin

EU Kommisjonens Direktorat for Mobilitet og Transport DG MOVE

Avdelingsdirektør for EU Kommisjonens Direktorat for Mobilitet og Transport og Europeisk koordinator for Trafikksikkerhet og Bærekraftig Mobilitet. Leder Kommisjonens Covid-19 nettverk for transportpunkter. Over 20 års erfaring fra EU Kommisjonen. Vil presentere EUs nye Mobilitetsstrategi.

Susanne Nordbakke

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Seniorforsker og Forskningsleder på Avdeling for Mobilitet på TØI.

Siv Wiken

Agder Kollektivtrafikk AS

Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk og styreleder i Kollektivtrafikkforeningen. Hun har tidligere bakgrunn fra fylkeskommunalt- og kommunalt arbeid.

Roger Harkestad

Tide ASA

Konsernsjef i Tide, styreleder i NHO Transport, og har bakgrunn som siviløkonom fra NHH i Bergen.

Ingelin Noresjø

Samferdselsdepartementet

Statssekretær for KrF i Samferdselsdepartementet, 2. nestleder KrF og Fylkesråd for næring og regional utvikling, Nordland fylkeskommune.

Erik G. Braathen

Flyr

Initiativtaker og eier i flyselskapet Flyr.no. Administrerende direktør for flyselskapet Braathens 1989–1999 og styreleder for Norwegian Air Shuttle 2004–2009. Han har også drevet egen investeringsvirksomhet.

Ingunn Opheim Ellis

Urbanet Analyse

Utreder i Urbanet. Utdannet statsviter. Jobber blant annet med analyser av transportløsninger i byområder, kollektivtransport, og resiavanedata.

Karoline Hauge

Fluxoop AS

Head of Customer Success i teknologiselskapet Fluxloop. Prosjektleder for forskningsprosjektet Be-Insight, i samarbeid med Ruter AS, Nordland fylkeskommune og Høyskolen Kristiania med fokus på automatisert billettering og nye forretningsmodeller innen mobilitet.

Helge Orten

Leder Transport- og kommunikasjonskomiteen

Stortingsrepresentant for Høyre og Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Inger-Lise M. Nøstvik

Drivkraft Norge

Generalsekretær i Drivkraft Norge. Utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk, og har videreutdanning som bedriftsøkonom. Nøstvik sitter også i styret til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Lise Lillevold

Porterbuddy

Head of Sales i teknologiselskapet Porterbuddy. Tidligere salgsdirektør i International Workplace Group, Egmont Publishing og Aftenposten Storby.

Torsten Laksafoss Holbek

Holbek, CEO Nordic Logistics Association (NLA), Brussel

Direktør for NLA i Bruxelles. NLA representerer de nordiske lastebileierne fra NLF, DTL (Dansk Vognmænd), SÅ (Sveriges Åkeriföretag) og SKAL i Finland. 

Jon Georg Dale

Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentant for Frp og medlem av energi- og miljøkomiteen. Han har blant annet tidligere vært samferdselsminister, samt landbruksminister.

Jon Martin Tafjord

NIMBER

Direktør i publikumsleveringsplattformen Nimber.

Svein Thompson

 Stakeholder AS

Daglig leder i Stakeholder, utdannet sosialøkonom fra UiO, og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole. Er tidligere partner i Kreab Gavin Anderson, informasjonsdirektør i Prosessindustriens Landsforening (nå Norsk Industri), og redaktør og journalist i Dagens Næringsliv.

Bård Norheim

Urbanet Analyse/Asplan Viak

Samfunnsøkonom, forsker og daglig leder i Urbanet Analyse/Asplan Viak og jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

Alice Ciccone

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Samfunnsøkonom og forsker på TØI. Tilhører fagområdene Atferd og transport og Transportteknologi og miljø.

Steffen Møller-Holst

SINTEF Industri

Markedsdirektør SINTEF Industri på avdeling for bærekraftig energiteknologi. Styreleder Norsk Hydrogenforum.

Christian Mjøsund

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Seniorrådgiver innenfor fagfeltet Næringsøkonomi og Godstransport ved Avdeling for Økonomiske Analyser på TØI.

Mari Betanzo

Urbanet Analyse

Samfunnsøkonom, og jobber i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier, med hovedfokus på by- og kollektivtransport.

Jon Isnes Helland

Amedia Distribusjon

Direktør for Amedia Distribusjon AS.

Rasmus Bøgh Holmen

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Samfunnsøkonom og forsker ved avdeling for økonomiske analyser på TØI.

Trond Bakken

SINTEF Digital

Markedssjef for EU-forskning i SINTEF Digital i Brussel.

Robbie Andrew

CICERO

Seniorforsker ved CICERO og forsker på globale utslipp av CO2 fra fossile kilder, særlig på driverne, usikkerhet, og scenarioer av framtiden.

Harald Thune-Larsen

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forsker ved avdeling for økonomiske analyser. Utdannet økonom ved Universitetet i Oslo.

Erik Bjørnson Lunke

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forsker ved avdeling for mobilitet på TØI. Fagområder er reisevaner, byutvikling og bytransport.

Matihas Molden

Kolumbus AS

Digital tjenesteutvikler i Kolumbus As, der han jobber med prising av kollektivreiser. Tidligere ledet arbeidet med brukeropplevelser og tjenestedesign i HentMeg, bestillingstransport i distrikt-Norge.

Anna Ceselie Brustad Moe

NHO

Seniorrådgiver NHO Trøndelag.

Sizarta Sarshar

IFE

Forsker ved institutt for energiteknikk IFE, Avdeling for Risiko, Sikkerhet og Sikring.

Ann Iren Holm Rise

Kysthavnalliansen

Prosjektleder i Kysthavnalliansen som jobber for å utvikle helhetlige logistikk- og infrastrukturløsninger i Midt-Norge. Master i organisasjon og ledelse ved NTNU.

Thor Myklebust

SINTEF Digital

Forsknings- og forretningsutvikler i forskningsindustrien og transportdomener. Fagområder: Sikkerhetsstandarder, sikkerhetsstyringssystemer, ledelse, forskning og utvikling (FoU)

Trond Johnsen

SINTEF Ocean

Forskningsleder SINTEF Ocean, avdeling for energi og transport. Leder SFI Smart Maritime. Ekspert på maritime transportsystemer.

 

Roar Melum

NLF

Regionssjef NLF Trøndelag.

Even Ambros Holte

Forsker, Energi og transport, SINTEF Ocean AS

Jobber som forsker ved SINTEF Ocean med hovedfokus på utvikling av bærekraftige transportsystemer.

 

Ellen Rogde

Ruter AS

Markedsdirektør i Ruter AS. Utdannet siviløkonom fra University of Windsor og har en Executive MBA fra NHH.

Sverre Myrli

Stortingsrepresentant

Transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Anne Ogner

Statens vegvesen

Leder for Klima og miljø, Divisjon transport og samfunn.

Arne Nævra

Stortingsrepresentant

Transportpolitisk talsperson for Sosialistisk venstreparti, sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Trond Hovland

ITS Norge 

Daglig leder for ITS Norge fra 2009. 18 års fartsid i Statens vegvesen.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

 Norsk Hydrogenforum

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Tidligere fagsjef i Drivkraft Norge. Lang erfaring fra drivstoffbransjen. Utdannet jurist og har tidligere jobbet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Jenny Simonsen

ITS Norway

Direktør for Operations and New Mobility.

Camilla Ryste

NAF

Kommunikasjonssjef i NAF. Tidligere pressesjef for Jonas Gahr Støre, kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, seniorrådgiver i kommunikasjonsseksjonen ved Statsministerens kontor.