Foredragsholdere

Booking-prosessen er i full gang. Foredragsholdere fylles opp fortløpende.

Bernt Reitan Jenssen

Ruter AS

Administrerende direktør i Ruter AS. Tidligere direktør i Oslo sporveier, og innehar en rekke styrelederverv. Sitter i samferdselsministerens Mobilitets-og teknologiråd som står bak Transport 21.

Inger Beate Hovi

TØI

Forskningsleder på avdeling for økonomiske analyser på TØI og en veteran innen godstransport-forskningen i Norge. Tildelt Moderne transport-prisen 2020.

Bjørne Grimsrud

STATENS VEGVESEN

Stedfortredende vegdirektør og direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen. Fra 1. januar tiltrer han som ny direktør for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom.

Susanne Nordbakke

TØI

Seniorforsker og Forskningsleder på Avdeling for Mobilitet på TØI.

Alice Ciccone

TØI

Samfunnsøkonom og forsker på TØI. Tilhører fagområdene Atferd og transport og Transportteknologi og miljø.